Tidsbestilling: 

Mandag kl. 12.30 - 14.30

Tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.30 - 11.30

Onsdag er klinikken lukket.

For at kunne sætte den nødvendige tid af pr. konsultation, skal vi - med mindre andet er aftalt - have én henvisning pr. sygdom. Hvis du for eksempel skal have kigget på både et knæ og en skulder, og det er to forskellige lidelser, skal vi have to henvisninger fra din læge, og du skal have to tider. Disse kan selvfølgelig lægges efter hinanden, så du ikke i dette tilfælde skal besøge klinikken to gange.

Akutte tider gives kun efter aftale med din praktiserende læge.

Hvis vi kender dit mobiltelefonnummer, kan vi sende dig en sms et par dage før konsultationen.

Overhold din tid

Det er vigtigt, at du møder på klinikken, så du er klar til din konsultation på det aftalte tidspunkt. På den måde kan speciallægen bruge den afsatte tid sammen med netop dig, så du får den bedste behandling. Kommer du for sent, opstår der forsinkelser til gene for andre patienter. Derfor risikerer du, hvis du kommer for sent, at miste dagens konsultation og blive henvist til at bestille en ny tid.

Tilsvarende lægger speciallægerne vægt på at holde tiden og anstrenger sig for at gøre det. Alligevel forekommer forsinkelser, fordi en konsultation uventet kan trække ud. Selv om du møder til tiden, kan du derfor risikere en vis ventetid. Det er ikke udtryk for mangel for respekt for din tid men for, at den menneskelige faktor på klinikken giver en vis uforudsigelighed. Vi håber på din forståelse for dette.