Karen Lisbeth Faarvangkarenlisbeth_1

Karen Lisbeth Faarvang er speciallæge i reumatologi og intern medicin og indehaver af Lyngby Reumatologi Klinik.

Karen Lisbeth har i en årrække været ansat i hospitalssektoren blandt andet som overlæge på reumatologisk afdeling på Herlev Hospital. Hun har været lektor på CEKU, Center for Klinisk Uddannelse, på Rigshospitalet, ligesom hun siden 2002 har været lægelig leder for Patientinstruktører, en indsats etableret i samarbejde mellem Gigtforeningen og CEKU. Patientinstruktører er patienter med leddegigt, som underviser sundhedspersonale i ledundersøgelser og informerer om livet med gigt.

I 2010 fik Karen Lisbeth Gigtforeningens Mobilepris, som gives til personer, der har gjort en ekstraordinær synlig indsats for at forbedre forholdene for mennesker med gigt.

I 2013 fik hun Dansk Reumatologisk Selskabs Uddannelses- og undervisningspris, som gives for "enestående indsats indenfor dansk reumatologi".

Karen Lisbeth har gennem sin karriere beklædt en lang række tillidsposter. Hun er medlem af bestyrelsen for Dansk Reumatologisk Selskab samt Dansk Reumatologisk og Fysiurgisk Organisation (DRFO) og har tidligere været tillidsvalgt i Foreningen af Yngre Læger. Hun har været præsident for den europæiske reumatologikongres, EULAR, i 2009 og den skandinaviske reumatologikongres i 2012.

Fra 2013 til november 2014 var Karen Lisbeth af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udpeget som medlem af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Det er den offentlige myndighed, som behandler patienters klager over sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed.

 

Marianne Lindemark Mortensen

Marianne Lindemark Mortensen er uddannet som lægesekretær i 2004. Hun var ansat på Børneafdelingen på Hillerød hospital efter sin uddannelse og har efterfølgende været ansat på Herlev Medicinsk Endokrinologisk afdeling med varetagelse af Diabetesambulatoriet og skrivning for den akutte afdeling. 

Marianne har derudover været ansat i et rekrutteringsbureau, der formidlede kortere- eller længerevarende vikariater for læger og sygeplejersker i hele norden.