Nyttige Link

På siden her samler vi link, der er nyttige for dig som reumatologisk patient. Hvert link åbner i et nyt vindue.

Patienterstatningen, som tidligere hed Patientforsikringen, træffer afgørelser i erstatningssager, hvor patienter er kommet til skade i forbindelse med behandling eller undersøgelse. Patienterstatningens hovedopgave er at hjælpe patienterne med at få den erstatning, som de har krav på efter loven. Instansen indhenter journaler og andet relevant materiale. Herefter afgør Patienterstatningens jurister i samarbejde med lægelige specialister, om der er sket en skade, der kan erstattes efter loven. Det er gratis at anmelde en skade.

http://www.gigt.tv/ er en webbaseret patientuddannelse. Her kan du se en række videoer om gigtsygdom, diagnosticering og behandling.