Tilsyn og akkreditering

Tilsynsrapport

Torsdag den 4. september 2014 var to embedslæger på vegne af Sundhedsstyrelsen på tilsyn på Lyngby Reumatologi Klinik. 

I Sundhedsstyrelsens Tilsynsrapport vedrørende besøget på vores klinik kan du blandt andet læse:”Sundhedsstyrelsen har ved tilsynsbesøget den 4. september 2014 konkluderet, at behandlingsstedet opfylder målepunkterne. Sundhedsstyrelsen har ingen anmærkninger i øvrigt til de undersøgte forhold på behandlingsstedet."
Tilsynsrapporten ligger fremme i klinikken.


Patienttilfredshed


Lyngby Reumatologi Klinik deltager i den lovpligtige patienttilfredshedsundersøgelse hvert tredje år. 


Arbejdstilsynets grønne smiley

Lyngby Reumatologi Klinik fik en grøn smiley, da Arbejdstilsynet besøgte klinikken d. 13. februar 2017. Det betyder, at vi har orden på arbejdsmiljøet. Den grønne smiley gælder i fem år.

Du kan se vores smiley hos Arbejdstilsynet ved at

Akkreditering

Lyngby Reumatologi Klinik blev akkrediteret uden anmærkninger d. 11. januar 2017. Gyldighedsperiode fra 25.01.2017 til 28.03.2020