Klager og utilsigtede hændelser

Som patient kan du klage over behandling i det offentlige sundhedsvæsen herunder behandling hos speciallægen. Styrelsen for Patientsikkerhed er den instans, der behandler klagerne. Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over sundhedsfaglig behandling, og du kan klage, hvis du mener, at du som patient har fået tilsidesat dine rettigheder.

Hvis du vil klage, skal du udfylde et klageskema. Det kan gøres digitalt på http://borger.dk, idet du skal logge ind med NemID. Du kan også finde vejledning i forhold til at klage på Styrelsen for Patientsikkerhed https://stps.dk.  Her finder du link til det relevante skema https://stps.dk/da/borgere/klag-over-behandling

Du kan også indberette en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed i Sundhedsvæsenet, der medfører skade eller risiko for skade på en patient.  

Hvis du vil indberette en utilsigtet hændelse kan du gå ind på: https://stps.dk/da/viden-om-patientsikkerhed

Der er også mulighed for at rapportere lægemiddelbivirkninger via dette link: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning samt mulighed for at rapportere hændelser ved brug af medicinsk udstyr på dette link: http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/ 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal klage eller rapportere en utilsigtet hændelse, kan du altid henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed på https://stps.dk eller nedenstående adresse: 

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300København S
Telefon 72 28 66 00
Mail: stps@stps.dk

Som patient kan man også klage over serviceniveauet og over sundhedspersoners opførelse. 

Det gøres ved henvendelse til Region Hovedstaden. Du kan rette kontakt til patientvejlederen på det lokale patientkontor.

 

Patienterstatning

Hvis du ønsker at ansøge om erstatning efter behandling i det offentlige sundhedsvæsen herunder hos speciallægen, skal du henvende dig til Patienterstatningen via: http://patienterstatningen.dk/da/Selvbetjening/anmeld-din-skade

Man kan få erstatning, hvis man har pådraget sig en skade under behandling i det offentlige sundhedsvæsen. Erstatningen er ikke betinget af, at der er pågået en fejl. Man kan søge patienterstatningen om erstatning uden at klage via klagesystemet.

Hvis du har spørgsmål vedrørende Patienterstatningen kan de kontaktes via: 

Patienterstatningen
Kalvebod Brygge 45
1560  København V
Tlf.: 3312 4343
Email:  pebl@patienterstatningen.dk